Kontakt

Fakturačné údaje

Obchodné meno:
NOVATECH, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Potočná 2835/1A, Čadca 022 01
IČO: 36385719
DIČ: 2020134853

IČ DPH: SK2020134853

Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 11612/L

Bankový účet ČSOB:
BBAN: 4019047210/7500
IBAN: SK22 7500 0000 0040 1904 7210
SWIFT: CEKOSKBX


Pracovná doba: Pondelok - Piatok: 8:00 - 17:00

tel: 041/ 4333 400
email: obchod@novatech.sk